شما اینجا هستید

دسته بندی ها: 
عادی (تا یک هفته)
حوزه خبری: 
استانی
قالب: 
گزارش
توضیحات: 
با سلام در صورت امكان در خصوص نقش مرز در توسعه خراسان جنوبي با توجه به بازار هاي بكر افغانستان گزارش و ياد دادشت تهيه شود
X