شما اینجا هستید

پیغام هشدار

با ثبت نام به عنوان سردبیر مطبوعه می توانید نسخه کامل این محتوی را خریداری کنید. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
نویسنده: 
تعداد کلمات: 
1579
تعداد خرید های قبلی: 
0

مقاله/ راه های تشویق به فرزندآوری

حوزه خبری: 
اجتماعي
موضوع پرونده: 
اندراحوالات افزایش جمعیت

مطلب پیش رو به بررسی راه های تشویق به فرزندآوری خانواده ها سخن می گوید.

در بخشهایی ازین نوشتار می خوانید:

"..... شاید جای گلایه باشد که هرگاه سخن از تسهیل ازدواج به میان می آید، به یاد کم کردن مهریه های سنگین می افتیم اما از پرداختن به تقویت مسئولیت پذیری در قشر جوان غفلت می کنیم. با اندکی درنگ در بالا رفتن سن ازدواج، میشود فهمید که همواره مشکل بر سر مهریه ی سنگین یا هزینه های پیش از ازدواج نیست، هرچند وجود چنین معضلی هم جای انکار ندارد. برخی از جوانان حاضرند هزینه ای بیشتر از آن را صرف همراهی جنس مخالف کنند، اما حاضر نیستند به مسئولیت تشکیل خانواده که بسیاری از راههای ولنگاری را محدود میکند تن دهند. از زاویه ای دیگر، دلهره از افزایش طلاق جوان امروزی را تهدید میکند. جوان امروز، با این اضطراب درونی، در پی فرار از ازدواج پیِ بهانه میگردد و حاضر است به دنبال نیمه ی گمشده ی  خویش  که باورش شده زندگی با او به طلاق  نمی انجامد  سالها انتظار کشد و بارها آنچه نباید را تجربه کند.

این در حالی است که آموزشهای عاطفی و مهارتهای برقراری ارتباط باید در دایره ی خانواده ی پدری و نیز به سبب آموزشهای پیش از ازدواج تأمین گردد. تأمین مهارت همسرگزینی و نیز برقراری ارتباط عاطفی، فرهنگی و زناشویی و تقویت آموزشهای هنگام ازدواج از مؤلفه هایی است که در تسهیل ازدواج ضروری است. نکته ای که در این گذر به فراموشی سپرده شده است پرداختن به دوران پس از ازدواج است، ازدواجی که یکی از اهداف برجسته ی  آن تکثیر نسل است. حفظ کیان خانواده پس از تشکیل آن از مهمترین وظایف و مسئولیتهای زوج و جامعه است. لزوم پرداختن ویژه به این امر ...."

X