شما اینجا هستید

پیغام هشدار

با ثبت نام به عنوان سردبیر مطبوعه می توانید نسخه کامل این محتوی را خریداری کنید. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
نویسنده: 
ملیحه زرین پور
تعداد کلمات: 
1296
تعداد خرید های قبلی: 
2

گزارش/ کمی آن طرف تر از خط فقر مطالعه

حوزه خبری: 
اجتماعي
موضوع پرونده: 
اندراحوالات فرهنگ مطالعه
كليدواژه‌ها: 
مطالعه، فقر، گرسنگی فرهنگی

علل مختلفی برای تنبلی و کتابنخوانی ایرانیان ذکر شده است اما آثار و تبعات این امر آنقدر زیاد است که برخی از کارشناسان از آن به نابودی اندیشه ها نام برده اند. نویسنده این گزارش با بررسی نظرات و آمارها به این اثرات و تبعات پرداخته است.

در بخش هایی از این مطلب می خوانیم: 

«امروزه تکنولوژی در ایران هم چون تار عنکبوتی است که در سراسر کشور پهن شده است. جوانی که تا چند سال پیش هر روز زمانی ولو اندک را در شبانه روز به مطالعه می‌پرداخت تا دریچه‌های جدیدی از دنیا و زندگی را کشف کند و زندگی بهتری را از طریق مطالعه برای خود بسازد، این روزها گرفتار بمباران فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های مختلف رایانه‌ای شده است.»

«فقر مطالعاتی در ایران می‌تواند زمینه‌های گرسنه ماندن کشور را در علم و فرهنگ در پی داشته باشد. مطالعه کم در ایران، به تدریج ریشه‌های مستحکم فرهنگ را در جامعه سست می‌کند و حرکت رو به جلوی فرهنگ و دانش متوقف می‌شود. نسل جدید که نسل آینده ساز ایران است اگر با کتاب‌خوانی مأنوس نباشد...»

«وقتی مطالعه در کشور ما کم و دستان روح انسان‌ها از مطالعه فقیر باشد همین سبب می‌شود برای پیشرفت و ارتقای خود، هر سبک و سیاقی را از کشورهای دیگر تقلید کنیم. هنگامی که مردم کشورما در طول روز زمانی را به کتاب‌خوانی و تغذیه روح و اندیشه خود اختصاص ندهند، نتیجه آن می‌شود که به تدریج همه ابعاد زندگی مردم ...»

X